Teatro
Artestudio Teatro

Oficina de obxetos
Sagrada Familia Luns 17

Artestudio é unha empresa que empeza a súa andadura no 2005 e que está formada por un equipo de profesionais interdisciplinar, que provén, fundamentalmente, do mundo da educación, das artes escénicas, do tempo libre e da animación sociocultural.